Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Green Balance Company zijn HIER te bekijken.

Intellectueel eigendom


Alle teksten, opdrachten, uitingen et cetera, zijn het intellectuele eigendom van Green Balance Company.
Het is toegestaan de door Green Balance Company opgestelde teksten te kopiëren, verspreiden en door te geven.

Dit onder de volgende voorwaarden:
  • Een directe link naar www.greenbalancecompany.nl en vermelding van de naam Green Balance Company en/of Anja Hassink-Alma.
  • De teksten van Green Balance Company (Anja Hassink-Alma) niet te bewerken.